Evaluatie & rekrutering

Alle spelers worden in de loop van een seizoen geëvalueerd op hun progressie, inzet en potentieel niveau. Spelers die hier niet langer voldoen of hun maximum bereikt hebben, zullen niet langer weerhouden worden voor de Basketschool voor het komende seizoen. In dit kader wordt er tijdens elk lopend seizoen opnieuw gericht gerekruteerd naar nieuw talent om deze groep naar het komend seizoen toe verder te versterken.

We zoeken steeds naar talentvolle jongeren die het potentieel hebben om in de toekomst uit te groeien tot een profspeler: dit zowel speltechnisch, fysiologisch als karakterieel.

Er zal bij de rekrutering eveneens rekening gehouden worden met de positionele uitbouw van het team. In het kader van een voortgezette opleiding is het immers essentieel om over een uitgebalanceerd team te beschikken, zodat je alle aspecten van het basketbal verder kunt ontwikkelen. (voorbeeld: je kan geen accurate “post feeding” aanleren aan guards en forwards indien er geen enkele echte post op het terrein staat en vice versa).

Een aantal van deze spelers zullen dan naast de U21 competitie ook ingezet worden bij Duva Fruit Oostende waarmee ze zullen aantreden in een seniorencompetitie op nationaal niveau.

Back to top